Marijuana och erektil dysfunktion: finns det samband mellan dem?

et har bevisats att nikotin kan begränsa blodtillflödet till blodkärlen. Därför påverkar rökning den manliga potensen negativt. Just därför saknar påståendet om att rökare är impotenta inte vetenskapliga grunder och det gäller inte bara de som röker tobak utan också de som ”roar sig med” marijuana. I Brian Wus material analyseras sambandet mellan användning av ”svaga” narkotika och den manliga kraften mer ingående.

Vetenskapsmän har upptäckt cannabinoidreceptorer i den glatta muskulaturen i penis . Därför kan man påstå att tetrahydrocannabinol (THC) i marijuana som är producerad av cannabis (hampa) kan orsaka utveckling av erektil dysfunktion. Förutom kemiska processer verkar också fysiologiska faktorer: eufori från ”en joint” följs av slöhet och fördröjd reaktion. Få män kan ha sex i ett sådant tillstånd.

Intag av marijuana stimulerar bildning av dopamin. Det är välkänt att detta hormon reglerar vår stämning. Om man ”ökar” ständigt nivån av detta hormon på ett konstgjort sätt, leder det säkert till den situation, när en normal nivå av detta hormon inte blir tillräcklig för sexuell upphetsning. Det ovannämnda THC destabiliserar kroppens fysiska och psykiska funktioner. Det sker en störning i belöningssystemet i hjärnan. Till följd av detta sker fel i de nervändar som kontrollerar beteendereaktioner på behagliga sysselsättningar, till exempel sex, och en positiv reaktion kommer inte.

Dessutom påverkar hampa människan hjärt- och kärlsystem negativt genom att provocera utveckling av hypertoni, vilket tillsammans med andra faktorer ökar risken för utveckling av impotens.

Glöm inte att negativa risker beror direkt på mängden marijuana som man tar. De som tar hampa regelbundet lider oftare av potensproblem. Men det bör påpekas i rättvisans namn att vissa män påstår det motsatta: att rökning av detta ämne hjälper dem att bli mer upphetsade. Mycket beror på kroppens egenheter, men glöm inte i alla fall att marijuana är också ett narkotiskt medel och alla beroenden är potentiellt farliga.