Säkerhetsinformation on Cialis


När man tar läkemedlet gäller det om kemiska formler som kan förändra ens kropp förevigt därför man måste vara jätteuppmärksam på vilket sätt man vill botas. Om man får diagnosen erektil dysfunktion kan ju Cialis skrivas ut till en. Läkemedlet räknas vara effektivt men är det säkert då? Vi undviker ju ofta denna fråga när läkare skriver ut medicinen. När vi läser information om biverkningar tänker vi att att det är ingen sak att oroa oss om att det kan drabba någon annan. Men kan man inte drabbas? Man kan aldrig vara säker på allt.

Läkare kan inte ens förutsäga alla konsekvenser fastän de kan minimisera dem.

Läkemedel brukar växelverka med varandra. Det måste iaktas när man väljer behandling. Det finns dessutom många andra faktorer.

Ibland kan patienter känna sig:

  • Yr,
  • Sömnig,
  • Svimfärdig, eller
  • Ha oklar syn

Om man har tagit alkoholhaltiga dryck, kan man ha några av dessa biverkningar. Det är även bättre att undvika köra bil när man börjar med läkemedlet. På samma sätt bör man inte ha yrke som kräver stor konsentration tex med produktionsmaskin.

När läkare skriver ut någon dosering får man inte ändra på den. Det är bara läkare som kan bedöma risken och bestämma.

En av biverkningarna är priapism eller långvarig och smärtsam erektion. Man känner nog pinsam att vända sig till läkare med sådant problem men man måste göra det så fort som möjligt. Om man har erektion i några timmar riskerar man mycket. Det kan framkalla impotens.

När man tar Cialis måste man vara medveten om högre risker om man lider av hjärt- och kärlsjukdomar. Vilka är de symptom som bör oroa en och som kan öka potentiella risker? Om man har bröstsmärta, huvudvärk, domnade lemmar, ont i magen, är illamående osv. När en patient har en stroke känner man sig virrig, svag och svimfärdig. Man måste ändå omedelbart vända sig till läkaren. Fördröjningen kan kosta en för mycket.